Det Röda Staketet

Beslutet att använda det Röda Staketet som emblem för Objectùm-sexualitet: Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer som lever i Norrland, i byn Liden, där hon var född och uppväxt. Vid 54 års ålder, har hon för länge sedan klart för sig i sin sexuella orientering. Hursomhelst, i de tidigare åren, Eija-Riitta mötte inga repressalier på grund av hennes relation med föremål. Hennes familj och by förpassade inte ett fördömande på grund av hennes läggning. Varför skulle de göra det? Hon var välanpassad och en talangfull modellbyggare som inte var retade upp andra och kanske främst, hon var lycklig.

Eija-Riitta hade hundratals brevvänner runt om i världen. Hon var öppen om sin sexualitet med mycket lite ogillande. Hon ville lära människor om objectùm-sexualitet. Hon hade låtit kopiera upp ”flygblad” som förklarade hennes sexualitet. Så i 1970-talets början, beslöt Eija-Riitta och två mycket nära vänner, Lars H. och Frank W. Sig för ett uttryck för denna sexuella orientering att älska föremål. Ett namn som hon kunde säga till folk. De valde Objectùm-sexualitet och det är denna latinska term som vi fortfarande använder idag och som ofta är synonymt med OS.

Den 17 juni 1979 Eija-Riitta följde sitt hjärta och gifte sig med föremålet för hennes sanna kärlek och längtan, Berlinmuren. Hon bytte sitt efternamn till Berliner-Mauer. Emedan folk höjde på ögonbrynen av idén att gifta sig med en av de främsta symbolerna för Järnridån, Eija-Riitta hakade inte upp sig på sin älskades arbete med att dela Öst- och Väst-Berlin. Hon älskade honom, inte hans uppgift. Tio år senare, ropade hennes far på henne, till TV-rummet för att se nyheterna: Berlinmurens fall! 9 november, 1989. Han var slagen och hans bitar såldes över hela världen. Eija-Riitta blev lämnad med delar av sitt hjärta…

1996 startade Eija-Riitta den första websajten dedikerad till Objectùm-sexualitet i 4 språk. Mer eller mindre en förklaring av hennes egen sexualitet och intressen, men också informationssida fokuserad på OS. Det var från dessa tidigt handkodade sidorna som OS blev känt på Internet. Relativt få ansträngde sig att respektera hennes hårda arbete. De tog bitar här och där av hennes kommentarer och bilder till olika forum och bloggar för att förlöjliga, emedan andra vaknade upp och ansträngde sig för att analysera och inte att fördöma.

Hennes gästbok var fylld med kommentarer, från de illvilligaste till lovprisning för hennes mod. Eija-Riitta deltog även i ”online” forum med öppna diskussioner initierade konversationer och besvarade frågor från de intresserade. Hon försökte tackla alla den e-post som hon fick. Gallrade genom förfrågningar från massmedia. Och sökte, väntade och bed… och hoppades att hon skulle finna någon fler som hon kunde identifiera sig med.

1999 startade Eija-Riitta den första Internetgruppen, med en obegränsad invit till de som var intresserade att diskutera Objectùm-sexualitet. Dock medförde detta att folk från hela världen blev medlemmar, och detta blev en barriär. Ingen person vågade ta steget och kliva fram. Emedan detta första försök att föra en öppen dialog misslyckades, Eija-Riitta gav inte upp. Hon stängde gruppen och öppnade en ny 2002 med fokus på de objectùm-sexuella och med en privat medlemsskara. Hon inbjöd folk att delta. Från denna selektiva process kom de första och genuina medlemmarna av Objectùm-sexualitet Internationale. Mer än villiga att tala utan fruktan och nedlåtelse från nyfikna. Från Eija-Riittas grupp, skapades andra mer lokaliserade grupper för bättre och enklare kommunikation på grund av språkbarriärerna.

Och efter 50 år, har Eija-Riittas dröm att finna andra människor som hon kan identifiera sig med… de drömmar vi alla har…. Att veta att vi inte är ensamma… De HAR blivit sanna.

Symbolismen… Det är tack vare denna kvinna I Norrland, som vi har ett “community” och stöd. Det Röda Staketet är speciellt för Eija-Riitta som ett objekt som hon håller kärt och nära sitt hjärta, och för Objectùm-sexuellas samhälle, en symbol.

Meningen… Staket existerar rätt igenom samhället. Vi sätter upp dem för att skydda oss själva, men inte för att stänga folk ute. Vi kan se över ett Staket för att se vad som finns på andra sidan. Om gräset är grönare eller ej… detta vi finner ut själva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eija-Riitta – modellbyggare 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bröllop 17 juni 1979

Erika och Eija-Riitta – OS systrar

Eija-Riitta och Röda Staketet