Denna websaijt är i sin linda, men kommer att växa med vårt ”samhälle”. Om du identifierar dig såsom objectùm-sexuell samt är intresserad av att bli medlem i något av våra ”online communities”, var vänlig att kontakta oss eller besök dessa grupper för objectùm-sexuella:

International "Online" Grupp
Tysk “online” Grupp

Om du är en läkare, psykolog eller liknande som söker information vi skulle bli tacksamma att lära ut till Er inom dessa områden får att bättre hjälpa oss att förstå och rekognosera vår orientering, att älska föremål.

Om du är inom media, känn dig fri att kontakta oss. Vi hjälper gärna till att låta människor förstå objectùm-sexualitet för allmänheten.